Najnowsze artykuły

03 czerwca 2024

Problem hazardu w polskim społeczeństwie

W 2023 roku Fundacja ETOH zrealizowała na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zadanie pn. „Edukacja pracowników i klientów lokalnych punktów konsultacyjnych finansowanych ze środków gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”. Jego celem było podniesienie jakości interdyscyplinarnej pomocy świadczonej w punktach informacyjno- konsultacyjnych.

czytaj więcej
06 maja 2024

Alkohol na stacjach benzynowych

Wrócił temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie w Radiu ZET stwierdziła, że propozycje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i o reklamach są na etapie analiz, o które prosił premier Donald Tusk.

czytaj więcej
22 kwietnia 2024

Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym

Zachęcamy do korzystania z broszura autorstwa dr Sylwii Kluczyńskiej, psycholożki, certyfikowanej specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultantki w jednym z punktów informacyjno-konsultacyjnych w Warszawie.

czytaj więcej
25 marca 2024

WSPARCIE DLA PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

Zachęcamy do zapoznania się z dwiema broszurami autorstwa Jadwigi Fudały: „Rodzina z problemem alkoholowym” i „Problemowe spożywanie alkoholu: picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie”.

czytaj więcej
10 stycznia 2024

Uzależnienia behawioralne – o czym warto wiedzieć

W Polsce przez wiele lat nie zajmowano się w sposób systemowy uzależnieniami behawioralnymi. Teraz to się zmienia, ale wciąż jest wiele do zrobienia w obszarze edukacji na temat tych uzależnień. Odpowiedzi na pytania - czym są i z czym się wiążą: FOMO, uzależnienie od hazardu, kompulsywne kupowanie czy jedzenie, dlaczego warto być czujnym na możliwość ich występowania oraz czym one różnią się od uzależnień od alkoholu czy narkotyków, można znaleźć w poniższym artykule.

czytaj więcej
21 grudnia 2023

Życzenia

Spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku życzy Redakcja "Świata Problemów"

czytaj więcej
21 grudnia 2023

Do Czytelników

Szanowni Państwo, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy „Świata Problemów”, w tym roku „Świat Problemów” obchodzi 30-lecie swojego istnienia, i niestety, jest to także czas, w którym Fundacja ETOH zmuszona jest do zakończenia działalności pisma w dotychczasowej formule ze względu na brak kontynuacji dofinansowania przez dotychczasową instytucję publiczną. W grudniu 2023 roku ukaże się więc ostatni papierowy numer miesięcznika „Świat Problemów”.

czytaj więcej
21 grudnia 2023

Logoterapia wobec ryzykownych zachowań młodzieży

Zarówno badacze, jak i praktycy próbują od lat szukać przesłanek podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez młodzież. Wiedza na ten temat jest już dość bogata, a raporty i doniesienia z badań oraz dane płynące od praktyków dają złożony obraz czynników ryzyka i czynników chroniących. Niniejszy artykuł koncentruje się na źródłach zachowań ryzykownych zidentyfikowanych w oparciu o koncepcję logoterapii Viktora E. Frankla.

czytaj więcej
20 grudnia 2023

Nałogowe zakupy nastolatków – profilaktyka rodzinna

Coraz młodsze dzieci mają dostęp do internetu i możliwość kupowania za pomocą karty kredytowej bez nadzoru rodziców. A to jest jeden z czynników ryzyka rozwoju kompulsywnego kupowania. Działania profilaktyczne dotyczące przymusu kupowania powinny być w równym stopniu kierowane do młodych ludzi, jak i do rodziców.

czytaj więcej
21 września 2023

Diagnoza FASD w Polsce – możliwości, wyzwania, konieczne zmiany

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, który jest zespołem nieprawidłowości rozwojowych spowodowanych przez spożywanie alkoholu w trakcie ciąży. Jak wygląda diagnoza i pomoc osobom z FASD? O obecnym stanie rzeczy i planowanych zmianach pisze Aleksandra Przybora w świetle konsultacji merytorycznej dr Teresy Jadczak-Szumiło i wypowiedzi dr. Radosława Piotrowicza.

czytaj więcej
18 sierpnia 2023

Alkohol a przemoc

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej to dobra okazja, żeby przypomnieć, jakie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy są rekomendowane w ramach gminnych programów. O tym, jak system rozwiązywania problemów uzależnień wspiera lokalny system przeciwdziałania przemocy domowej, pisze Katarzyna Łukowska.

czytaj więcej
18 sierpnia 2023

Gmina w obliczu nowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Jak należy traktować fakt nowelizacji ustawy (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493 ze zm.), do której już dawno przylgnęła nazwa „antyprzemocowa”? Czy stanęliśmy u progu rewolucji w przeciwdziałaniu przemocy domowej? Sądzę, że raczej mamy do czynienia z ewolucją, czyli wolno postępującą zmianą na lepsze – pisze Sylwester Lewandowski.

czytaj więcej
29 czerwca 2023

Oczywiste skutki nieoczywistej przemocy

Przemoc fizyczna jest złem i pociąga za sobą olbrzymie negatywne konsekwencje – co do tego rzadko kto ma już dziś wątpliwości, a głosy – „mnie ojciec bił, a jednak wyrosłem na człowieka” czy „klaps jeszcze nikomu nie zaszkodził” – są coraz cichsze i mniej społecznie akceptowane. Przemoc psychiczna i emocjonalna jest mniej oczywista, rozproszona i zawoalowana, ale robi nam bardzo realną, namacalną, brutalną krzywdę.

czytaj więcej
29 czerwca 2023

Fundacja Latorośl – wspieramy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych

Fundacja Latorośl to zespół pedagogów i animatorów ze Słupska, od lat działających na rzecz dzieci. Jako fundacja podejmują działania na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej lub zagrożone wykluczeniem – a także osób z niepełnosprawnościami – aby miały szansę na wielostronny rozwój dzięki dostępowi do ciekawych zajęć oraz stwarzaniu im możliwości odkrywania i realizacji ich pasji. Swoje działania kieruje także do młodych dorosłych w pieczy zastępczej – usamodzielniających się i poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

czytaj więcej
18 maja 2023

Zintegrowane, świadome działania

Niezwykle ważnym dla nas zadaniem, w które jesteśmy mocno zaangażowani, jest właśnie obszar związany z lecznictwem. Działamy na rzecz organizowania i koordynowania prac Zespołu Ekspertów, który przygotowuje założenia reformy lecznictwa uzależnień - podkreślał dr Piotr Jabłoński dyrektor KCPU w wywiadzie dla naszego miesięcznika.

czytaj więcej
06 kwietnia 2023

Na pierwszy plan wychodzi człowiek

Dr hab. n. społ., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, pełniąca funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w rozmowie z Aleksandrą Przyborą wyjaśnia m.in. na czym polega nowa ścieżka kształcenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o standardach pracy i potrezbie superwizji dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień i zwiększeniu dostępności programów leczenia osób z rozpoznaniem zachowań uzależniających.

czytaj więcej