WSPARCIE DLA PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

WSPARCIE DLA PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

WSPARCIE DLA PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

W roku 2023 Fundacja ETOH zrealizowała na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zadanie pn. „Edukacja pracowników i klientów lokalnych punktów konsultacyjnych finansowanych ze środków gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”. Jego celem było podniesienie poziomu oferty pomocowej świadczonej w punktach informacyjno-konsultacyjnych finansowanych ze środków gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przez dostarczenie materiałów edukacyjnych dla konsultantów tych punktów oraz ich klientów. Opracowaliśmy pięć broszur tematycznych i wysłaliśmy je do wybranych PIK-ów w kraju.

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z dwiema broszurami autorstwa Jadwigi Fudały: „Rodzina z problemem alkoholowym”„Problemowe spożywanie alkoholu: picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie”.

Pliki do pobrania

Broszura Broszura