Alkohol na stacjach benzynowych

Wrócił temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowy. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie w Radiu ZET stwierdziła, że propozycje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i o reklamach są na etapie analiz, o które prosił premier Donald Tusk.

Ten temat wymaga konkretnych liczb. I oto one:


Według danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2022 roku w co dziesiątym (10,5%) wypadku drogowym uczestniczyli użytkownicy dróg (kierujący, pasażerowie lub piesi) będący pod wpływem alkoholu. W wyniku tego typu wypadków śmierć poniosło 268 osób, co stanowiło 14,1% ogółu zabitych, a 2567 osób odniosło obrażenia (10,4% ogółu rannych). To dane z „Raportu 2023. Uzależnienia w Polsce” Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


W ciągu pięciu dni majówki 2024 zatrzymano 1,5 tys. pijanych kierowców.


Koszty spożycia alkoholu ponosi każdy podatnik. W raporcie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) z 2021 roku oszacowano roczny koszt społeczno-ekonomiczny spożycia alkoholu na ponad 93 mld zł (rok 2020). Na ten koszt składają się m.in. zwiększona śmiertelność, skrócony czas życia, koszty wymiaru sprawiedliwości, systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej, sądownictwa i prokuratury, utracone wartości PKB.


W odniesieniu do systemu ochrony zdrowia są to koszty: hospitalizacji (574,6 mln zł); ambulatoryjne i pogotowia ratunkowego (52 mln zł) wobec osób po spożyciu alkoholu, refundacji leków dla osób nadużywających alkohol (248 mln zł).


Czytaj więcej na Prawo.pl:

Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych