Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym

Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym

Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym

Punkty informacyjno-konsultacyjne tworzone są na terenie gmin na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działa ich w naszym kraju około 2200. Głównym klientem PIK-ów są osoby z problemami alkoholowymi i członkowie ich rodzin.

Z uwagi na szerokie spektrum problemów występujących w rodzinach z problemem alkoholowym ważne jest, aby w PIK-ach świadczona była pomoc interdyscyplinarna i nastawiona na zdiagnozowanie problemów całej rodziny oraz zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). 
Do zadań punktu informacyjno-konsultacyjnego należy m.in. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy oraz inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej. Dlatego przedstawiamy Państwu jedną z broszur, którą w 2023 roku Fundacja ETOH zrealizowała na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadania pn. „Edukacja pracowników i klientów lokalnych punktów konsultacyjnych finansowanych ze środków gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”. Broszura jest autorstwa dr Sylwii Kluczyńskiej, psycholożki, certyfikowanej specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), konsultantki w jednym z punktów informacyjno-konsultacyjnych w Warszawie.
 
 
Plik do pobrania:
Przemoc domowa. Poradnik dla osób doznających przemocy

Pliki do pobrania