Grudzień 2022

str.
3
Z dr n. med. Bogusławą BUKOWSKĄ – zastępczyni dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uza leżnieniom ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji – rozmawiała Aleksandra PRZYBORA Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii uzależnień: nowa ścieżka kształcenia czytaj
str.
7
Z dr Małgorzatą WIŚNIEWSKĄ – dyrektor Wojewódz kiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUiW) w Toruniu – rozmawiał Tadeusz PULCYN Toruński WOTUiW czytaj
str.
10
Maria Engler Profilaktyka fonoholizmu czytaj
str.
14
Z Marcinem SOCHOCKIM, socjologiem, autorem ba dań ewaluacyjnych kilkudziesięciu programów z za kresu zdrowia publicznego i profilaktyki, rozmawiała Katarzyna KULESZA Program profilaktyczny „Loguj się z głową czytaj
str.
17
Agata Sierota Aukcje internetowe – przypadek uzależnienia czytaj
str.
20
dr Artur Malczewski Nowe substancje psychoaktywne w Europie – najnowsze dane czytaj
str.
24
Dorota Lazar-Rusjan Alkohol albo zdrowie czytaj
str.
26
Anna Hernik-Solarska Ciąża a alkohol – działania w obrębie struktury KCPU czytaj
str.
29
Tadeusz Pulcyn Nowe wyzwania dla stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu czytaj