Program profilaktyczny „Loguj się z głową

Z Marcinem SOCHOCKIM, socjologiem, autorem ba dań ewaluacyjnych kilkudziesięciu programów z za kresu zdrowia publicznego i profilaktyki, rozmawiała Katarzyna KULESZA