Toruński WOTUiW

Z dr Małgorzatą WIŚNIEWSKĄ – dyrektor Wojewódz kiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUiW) w Toruniu – rozmawiał Tadeusz PULCYN