Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym

Z Agnieszką Busz, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płock rozmawiał dr Artur Malczewski