Program aktywizująco-wspierający rodziny z procedurą „Niebieskie Karty” – innowacja społeczna w mikroskali

• Dawid Dziarmaga, Agnieszka Łukowiak, Anna Mikołajczyk