W kierunku profilaktyki opartej na dowodach

Z dr Rachele DONINI kierowniczką Oddziału ds. Zapobiegania Uzależnieniom w Lokalnej Agencji Zdrowia w Savona we Włoszech rozmawiał dr Artur MALCZEWSKI