Nestorzy gamingu

rozmowa Mai Ruszpel z dr. Damianem Gałuszką adiunktem na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie, autorem książki – „Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych”