Lipiec-sierpień 2023

Lipiec-sierpień 2023

str.
3
Sylwester Lewandowski Gmina w obliczu nowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej czytaj
str.
5
Katarzyna Łukowska Alkohol i przemoc czytaj
str.
8
Karina Makara Dysocjacja w kontekście traumy relacyjnej czytaj
str.
11
Karina Makara Uzależnienie rodzica a zaburzenie osobowości typu borderline u dziecka czytaj
str.
14
Agata Sierota Terapia par z problemem przemocy i uzależnienia od alkoholu czytaj
str.
17
Z Dorotą CZAJKOWSKĄ psycholożką w Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, współpracującą z warszawską Fundacją Rodzin Adopcyjnych rozmawiał Tadeusz PULCYN Komunikacja oparta na empatii czytaj
str.
21
Agata Sierota Uzależnienia a „wypalone” związki czytaj
str.
24
Z Bernardą KEJRES kierowniczką WOTUAiW w Pruszkowie oraz jej zastępczynią Marią PANASEWICZ rozmawiał Tadeusz PULCYN Filary działalności pruszkowskiego WOTUAiW czytaj
str.
27
dr Artur Malczewski Sytuacja narkotykowa w Europie – Europejski raport narkotykowy 2023 czytaj
str.
30
dr Artur Malczewski Zmiany prawne dotyczące marihuany na świecie czytaj
str.
33
dr n. med. Marek Jurgowiak Dopalacze, mózg i my… czytaj
str.
38
Z dr. Łukaszem WIECZORKIEM współautorem badania „Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry komputerowe online i offline (w tym gry typu Pay2Win)” rozmawiała Maja RUSZPEL Hazard w grach komputerowych czytaj
str.
41
Katarzyna Kulesza Kompleksowe podejście do przeciwdziałania przemocy domowej czytaj
str.
42
Z Wilhelminą GRYCH prezes Stowarzyszenia "Nadzieja dla Rodziny" i Jadwigą OWCZARZ członkini zarządu rozmawiał Tadeusz PULCYN Nadzieja dla Rodziny czytaj
str.
46
Magdalena Borkowska Związek między postawami wobec przemocy a agresywnymi zachowaniami w szkole czytaj
str.
48
Aneta Gawełek Znaczenie relacji z matką w przeżywaniu cielesności u kobiet z tzw. syndromem DDA czytaj
str.
52
Z Justyną KOŚCIUKIEWICZ koordynatorką warszawskiego streetworkingu bezdomności – Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie rozmawiała Maja RUSZPEL Bezdomność zaczyna się w dzieciństwie czytaj
str.
55
Damian Zdrada Co wyróżnia psychoterapeutów uzależnień wśród innych specjalistów czytaj
str.
59
Aleksandra Suchocka-Zakrzewska Nie zbrodnia i nie kara. Jak pomagam osobom uzależnionym czytaj
str.
62
Podążając za zmianami Podążając za zmianami czytaj