Czerwiec 2023

str.
3
Katarzyna Kulesza Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym – skala problemu czytaj
str.
6
Renata Kałucka-Kokot Pandemia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych czytaj
str.
9
Ewa Skórska Oczywiste skutki nieoczywistej przemocy czytaj
str.
12
Przemysław Kaca Fundacja Latorośl – wspieramy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych czytaj
str.
15
Z Magdaleną SKORUPKĄ, prezeską zarządu Fundacji Ta Szansa, pedagożką specjalną, trenerką, edukatorką Pozytywnej Dyscypliny rozmawiała Patrycja GUEVARA-WOŹNIAK Ta Szansa, czyli jak odczarować Targówek czytaj
str.
18
Dorota Sokołowska, Joanna Zdanewicz Pomoc dzieciom wykluczanym społecznie czytaj
str.
21
Z Lucyną KICIŃSKĄ, suicydolożką, ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozmawiała Marta GUZOWSKA Kończę z tym. Dlaczego dzieci nie chcą żyć? czytaj
str.
23
Karina Makara Wewnętrzne dziecko jako metafora dysfunkcjonalnych przekonań czytaj
str.
27
Magdalena Król Relacja wymaga odwagi czytaj
str.
31
Z Dorotą PIEKAREK, kierownikiem Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (BWRPPiU) w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pom Ku Mocy – Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia czytaj