Świat Problemów - marzec 2021

Świat Problemów - marzec 2021

W artykule:

  • Artur Malczewski Dbamy o jakość profilaktyki
  • Bartosz Kehl Wyzwania Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
  • Kaja Chojnacka Wyloguj swój mózg, czyli profilaktyka uzależnień behawioralnych
  • Katarzyna Kulesza Profilaktyk Roku 2020
  • Profilaktyka jako spotkanie – z Leszkiem SZAWIŃSKIM – pedagogiem, autorem i realizatorem programów profilaktycznych, laureatem nagrody „Profilaktyk Roku 2020” – rozmawiała Aleksandra PRZYBORA
  • Katarzyna Łukowska Pandemia COVID-19 – czas szukania drogi dla nowej formy profilaktyki
  • Profilaktyka spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych – z dr Teresą JADCZAK-SZUMIŁO, psychologiem, ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozmawiała Aleksandra PRZYBORA
  • FAR-SEAS – program profilaktyczny – z dr Katarzyną OKULICZ-KOZARYN rozmawiała Aleksandra PRZYBORA
  • Częstym problemem rodzin jest bezradność – z Łukaszem ŁAGÓDEM – psychologiem ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – rozmawiała Beata MODRZEJEWSKA
  • Beata Modrzejewska Zrozumieć zagrożenia, zapobiegać szkodom

Pliki do pobrania

Zobacz także: