Świat Problemów - lipiec/sierpień 2021

Świat Problemów - lipiec/sierpień 2021
 • Aneta Gawełek Tożsamość uzależnionego człowieka
 • Aleksandra Przybora Uzależnienie od jedzenia: mit czy rzeczywistość?
 • Bernadeta Lelonek-Kuleta e-Games gry hazardowe i Pay to Win – dane epidemiologiczne, analiza ryzyka uzależnienia, profile graczy
 • Katarzyna Kulesza Uzależnienie to choroba mózgu?
 • Barbara Czardybon Specyfika pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • Anna Depukat, Agnieszka Fusińska-Korpik, Monika Noga Uzależnienia i ich terapia w świetle aplikacji mobilnych
 • Agata Sierota Racjonalna Terapia Zachowań w leczeniu i profilaktyce uzależnienia od alkoholu
 • Daniel Melerowicz Portret psychologiczny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Artur Malczewski Sytuacja narkotykowa w Europie – raport EMCDDA
 • Młodzież w poszukiwaniu magicznej pigułki – z dr. Robertem MODRZYŃSKIM, specjalistą psychoterapii uzależnień, autorem publikacji na temat uzależnień, rozmawiała Beata MODRZEJEWSKA
 • Aneta Gawełek Kiedy nie możesz przestać – korzyści i ograniczenia terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów
 • Agata Giza-Zwierzchowska Traumy, które dziedziczymy po przodkach
 • Anna Nowakowska Dwie Zofie
 • Artur Malczewski Profilaktyka w miejscu pracy
 • Tadeusz Pulcyn Cicho sza!
 • Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie – z dr Justyną SYROKĄ,  psychologiem, koordynatorem w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie, działającym przy Lubelskim Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, rozmawiał Tadeusz PULCYN
 • Agata Sierota Uzależnienia przy bólu fizycznym – studium przypadku Tiffanie
 • Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021

Zobacz także: