Maj 2023

str.
3
Maja Kuźmicz Mały świat wielkich problemów czytaj
str.
5
Karina Makara Przemoc ekonomiczna – przezroczysty problem naszych czasów czytaj
str.
8
• Dawid Dziarmaga, Agnieszka Łukowiak, Anna Mikołajczyk Program aktywizująco-wspierający rodziny z procedurą „Niebieskie Karty” – innowacja społeczna w mikroskali czytaj
str.
11
Renata Kałucka-Kokot Zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie źródłem problemów w bliskich relacjach w dorosłości czytaj
str.
15
dr Barbara Czardybon Agresja i autoagresja w procesie zmagania się z trudnościami czytaj
str.
19
Katarzyna Kulesza Dzieci mają prawo do życia bez przemocy czytaj
str.
23
Agata Sierota Od dzieciństwa jestem matką. O parentyfikacji na podstawie studium przypadku czytaj
str.
26
Z Agnieszką Busz, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płock rozmawiał dr Artur Malczewski Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym czytaj
str.
29
Tadeusz Pulcyn Zapraszamy do ogólnopolskiej koalicji czytaj