Najnowsze artykuły

07 grudnia 2021

Samokontrola, uzależnienie od jedzenia i nadwaga

W artykule autor przedstawia mechanizmy psychologiczne towarzyszące powstawaniu uzależnienia od jedzenia i nadwagi. Dyskutowane są zarówno czynniki wolicjonalne, jak i środowiskowe, które mogą przekładać się na obsesję jedzenia i trudności w kontrolowaniu przyjmowania pokarmów.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Z empatią w czasie zarazy

Dzieci obserwują postawy opiekunów i łatwo je przejmują, dlatego bardzo ważne jest, aby dorośli umieli poradzić sobie z własnymi emocjami i kontrolowali swoje zachowania, także te rodzące się jako wynik zagrożenia. Joanna Bogudał-Borkowska podpowiada, w jaki sposób można wykorzystać „Opowieści o Czujątkach – z empatią w czasie zarazy” w pracy z dzieckiem i rodziną oraz grupą dzieci, by zauważyć i rozmawiać o trudnych emocjach, których oświadczają zarówno dorośli, jak i dzieci w czasie pandemii.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Ciąża bez alkoholu – temat nieustannie ważny

"Wiemy na podstawie badań przy jakich dawkach alkoholu wystąpią konkretne, szkodliwe objawy dla rozwoju dziecka, natomiast nie wiemy czy mała ilość alkoholu w przypadku konkretnej kobiety przyczyni się do wystąpienia szkód zdrowotnych dla dziecka. Wpływają na to osobnicze zmienne i nie mamy możliwości, aby dokonać konkretnej oceny" - podkreślił dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, lekarz ginekolog i położnik w rozmowie z Magdaleną Borkowską.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Potrzebny jest ogólnopolski system pomocy

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży realizowany jest projekt, dzięki któremu dzieci z FASD – Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu – i ich rodzice mogą liczyć na bezpłatną pomoc.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Obchody Światowego dnia FASD/FAS w Sejmie RP

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce spadł odsetek kobiet, które w ogóle nie piją alkoholu, niezależnie od kategorii wiekowej. To dodatkowy argument za koniecznością podejmowania działań profilaktycznych w temacie spożywania alkoholu przez kobiety planujące ciąże i ich partnerów – m.in. o tym mówili prelegenci na konferencji naukowej pn. „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie

Z dr Justyną Syroką – psychologiem, koordynatorem w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie, działającym przy lubelskim regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, specjalistką w zakresie problematyki uzależnień, ekspertem wojewódzkim ds. informacji o narkotykach i narkomanii – rozmawiał Tadeusz Pulcyn.

czytaj więcej
03 listopada 2021

Uzależnienia i ich terapia w świetle aplikacji mobilnych

Uzależnienie definiowane jest jako nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji (Woronowicz, 2009). Problem uzależnień dotyczy osób w każdym wieku. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm, uzależnienia od komputera, internetu i inne dotykają coraz młodszych.

czytaj więcej
20 lipca 2021

Współpraca szkoły i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie w dobie pandemii

Potrzeba zdiagnozowania obecnej, nowej i trudnej sytuacji dzieci jest sprawą priorytetową. Odpowiedzialne działania i współpraca systemowa między instytucjami jest skuteczną strategią przeciwdziałającą zagrożeniom, stanowi motywację do działania i zwiększa szanse na ograniczenie negatywnych skutków pandemii.

czytaj więcej
20 lipca 2021

Zachęcam gminy do działania

O tym, do kogo i po co kierowana jest kampania „Ogranicz dostępność alkoholu” mówi Katarzyna ŁUKOWSKA, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji

czytaj więcej
20 lipca 2021

„Ogranicz dostępność alkoholu” – udział samorządu w kampanii na przykładzie Mikołowa

Mikołów jako jedna z nielicznych gmin w Polsce wprowadziła w 2018 roku uchwałę ograniczającą sprzedaż napojów alkoholowych, polegającą na zakazie

czytaj więcej