Najnowsze artykuły

30 listopada 2022

Uzależnienie od samopomocy

Dzięki swej niezwykłej sile, ruchy samopomocowe rozpowszechniły się w wielu środowiskach. Wspólnota AA zrewolucjonizowała podejście do terapii uzależnionych i ich bliskich. Grupy współtworzą osoby o podobnych doświadczeniach życiowych, oferując sobie wzajemne wsparcie, edukację i motywację. Spotykają się na żywo lub w internecie, przekraczając bariery przestrzeni i czasu. Jednak czy wysoka dostępność  i różnorodność oferty samopomocowej niesie ze sobą wyłącznie korzyści? Czy można „uzależnić się” od samopomocy? – rozważa Aleksandra PRZYBORA.

czytaj więcej
25 czerwca 2022

Znacząca wygrana a zaangażowanie w hazard

O tym, co dla graczy hazardowych oznacza „znacząca wygrana”, jakie zniekształcenia poznawcze powodują większe zaangażowanie w grę i czy wielkość wygranych ma dla graczy znaczenie z dr Bernadetą LELONEK-KULETĄ, badaczką hazardu, wykładowczynią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II, psychoterapeutką uzależnień i autorką badań, rozmawiała Katarzyna KULESZA.

czytaj więcej
30 maja 2022

Do tanga trzeba trojga? Współwystępowanie różnych uzależnień behawioralnych

Uzależnienia, które faktycznie powodują wyraźne pogorszenie funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego, relacji międzyludzkich, wypełniania ról społecznych, prawie nigdy nie występują jako izolowane, pojedynczo rozregulowane zachowanie. Często jedno zachowanie dominuje jako główne uzależnienie, a inne są mniej lub bardziej nasilone.

czytaj więcej
28 kwietnia 2022

Uzależnienie od uczenia się – sygnał do zmian w systemie edukacji

U dzieci pracoholików występuje wyższe ryzyko uzależnienia od uczenia się, a w dorosłym życiu od pracy – mówi dr Paweł ATROSZKO – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii,adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Psychometrii i Statystyki w Instytucie Psychologii, kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z obszaru uzależnień behawioralnych – rozmawiał Tadeusz Pulcyn.w rozmowie z Tadeuszem PULCYNEM.

czytaj więcej
22 lutego 2022

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Tradycyjnie o uzależnieniach mówi się w odniesieniu do substancji psychoaktywnych. Od kilkudziesięciu lat powszechnie uznaje się jednak, że niektóre zachowania, niezwiązane z zażywaniem substancji, także mogą rozwinąć się w zespół uzależnienia. Dotyczy to przede wszystkim zachowań, które wiążą się z osiąganiem natychmiastowej gratyfikacji – ale czy wszystkich i czy tylko tych gratyfikujących? Jak przebiega diagnoza uzależnień behawioralnych? Co nowego wniosło w ten obszar ICD-11? I dlaczego kategoria ta budzi tak wiele kontrowersji?

czytaj więcej
28 stycznia 2022

Uzależnienia behawioralne – o czym warto wiedzieć

W Polsce przez wiele lat nie zajmowano się w sposób systemowy uzależnieniami behawioralnymi. Teraz to się zmienia, ale wciąż jest wiele do zrobienia w obszarze edukacji na temat tych uzależnień. O tym, czym one są, jak się różnią od uzależnień od substancji i dlaczego warto o nich wiedzieć oraz być czujnym na możliwość ich występowania, pisze Anna Hernik-Solarska.

czytaj więcej
09 grudnia 2020

Samokontrola, uzależnienie od jedzenia i nadwaga

W artykule autor przedstawia mechanizmy psychologiczne towarzyszące powstawaniu uzależnienia od jedzenia i nadwagi. Dyskutowane są zarówno czynniki wolicjonalne, jak i środowiskowe, które mogą przekładać się na obsesję jedzenia i trudności w kontrolowaniu przyjmowania pokarmów.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Z empatią w czasie zarazy

Dzieci obserwują postawy opiekunów i łatwo je przejmują, dlatego bardzo ważne jest, aby dorośli umieli poradzić sobie z własnymi emocjami i kontrolowali swoje zachowania, także te rodzące się jako wynik zagrożenia. Joanna Bogudał-Borkowska podpowiada, w jaki sposób można wykorzystać „Opowieści o Czujątkach – z empatią w czasie zarazy” w pracy z dzieckiem i rodziną oraz grupą dzieci, by zauważyć i rozmawiać o trudnych emocjach, których oświadczają zarówno dorośli, jak i dzieci w czasie pandemii.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Ciąża bez alkoholu – temat nieustannie ważny

"Wiemy na podstawie badań przy jakich dawkach alkoholu wystąpią konkretne, szkodliwe objawy dla rozwoju dziecka, natomiast nie wiemy czy mała ilość alkoholu w przypadku konkretnej kobiety przyczyni się do wystąpienia szkód zdrowotnych dla dziecka. Wpływają na to osobnicze zmienne i nie mamy możliwości, aby dokonać konkretnej oceny" - podkreślił dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, lekarz ginekolog i położnik w rozmowie z Magdaleną Borkowską.

czytaj więcej
07 grudnia 2021

Potrzebny jest ogólnopolski system pomocy

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży realizowany jest projekt, dzięki któremu dzieci z FASD – Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu – i ich rodzice mogą liczyć na bezpłatną pomoc.

czytaj więcej