Najnowsze artykuły

21 września 2023

Diagnoza FASD w Polsce – możliwości, wyzwania, konieczne zmiany

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, który jest zespołem nieprawidłowości rozwojowych spowodowanych przez spożywanie alkoholu w trakcie ciąży. Jak wygląda diagnoza i pomoc osobom z FASD? O obecnym stanie rzeczy i planowanych zmianach pisze Aleksandra Przybora w świetle konsultacji merytorycznej dr Teresy Jadczak-Szumiło i wypowiedzi dr. Radosława Piotrowicza.

czytaj więcej
18 sierpnia 2023

Alkohol a przemoc

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej to dobra okazja, żeby przypomnieć, jakie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy są rekomendowane w ramach gminnych programów. O tym, jak system rozwiązywania problemów uzależnień wspiera lokalny system przeciwdziałania przemocy domowej, pisze Katarzyna Łukowska.

czytaj więcej
18 sierpnia 2023

Gmina w obliczu nowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Jak należy traktować fakt nowelizacji ustawy (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493 ze zm.), do której już dawno przylgnęła nazwa „antyprzemocowa”? Czy stanęliśmy u progu rewolucji w przeciwdziałaniu przemocy domowej? Sądzę, że raczej mamy do czynienia z ewolucją, czyli wolno postępującą zmianą na lepsze – pisze Sylwester Lewandowski.

czytaj więcej
29 czerwca 2023

Oczywiste skutki nieoczywistej przemocy

Przemoc fizyczna jest złem i pociąga za sobą olbrzymie negatywne konsekwencje – co do tego rzadko kto ma już dziś wątpliwości, a głosy – „mnie ojciec bił, a jednak wyrosłem na człowieka” czy „klaps jeszcze nikomu nie zaszkodził” – są coraz cichsze i mniej społecznie akceptowane. Przemoc psychiczna i emocjonalna jest mniej oczywista, rozproszona i zawoalowana, ale robi nam bardzo realną, namacalną, brutalną krzywdę.

czytaj więcej
29 czerwca 2023

Fundacja Latorośl – wspieramy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych

Fundacja Latorośl to zespół pedagogów i animatorów ze Słupska, od lat działających na rzecz dzieci. Jako fundacja podejmują działania na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej lub zagrożone wykluczeniem – a także osób z niepełnosprawnościami – aby miały szansę na wielostronny rozwój dzięki dostępowi do ciekawych zajęć oraz stwarzaniu im możliwości odkrywania i realizacji ich pasji. Swoje działania kieruje także do młodych dorosłych w pieczy zastępczej – usamodzielniających się i poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

czytaj więcej
18 maja 2023

Zintegrowane, świadome działania

Niezwykle ważnym dla nas zadaniem, w które jesteśmy mocno zaangażowani, jest właśnie obszar związany z lecznictwem. Działamy na rzecz organizowania i koordynowania prac Zespołu Ekspertów, który przygotowuje założenia reformy lecznictwa uzależnień - podkreślał dr Piotr Jabłoński dyrektor KCPU w wywiadzie dla naszego miesięcznika.

czytaj więcej
06 kwietnia 2023

Na pierwszy plan wychodzi człowiek

Dr hab. n. społ., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, pełniąca funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w rozmowie z Aleksandrą Przyborą wyjaśnia m.in. na czym polega nowa ścieżka kształcenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o standardach pracy i potrezbie superwizji dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień i zwiększeniu dostępności programów leczenia osób z rozpoznaniem zachowań uzależniających.

czytaj więcej
31 marca 2023

Gmina przygotowana na nowe

W profilaktyce istnieje potrzeba interdyscyplinarności i włączenia wielu kreatorów lokalnych społeczności, urzędników i przedstawicieli różnych służb pracujących na co dzień w obszarze ochrony zdrowia – podkreślała Magdalena Rogalska-Kusarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Markach w rozmowie z Mają Ruszpel.

czytaj więcej
28 lutego 2023

Zdrowie psychiczne a przemoc domowa

Osoby doświadczające przemocy partnerskiej stanowią grupę szczególnego ryzyka dla występowania depresji. Wyniki badań pokazują, że wskaźnik występowania depresji wśród kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera sięga od 35,7% do 63%. Bardzo pomocna w trakcie budowania dalszych planów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie może być znajomość determinantów zdrowia psychicznego.

czytaj więcej
27 lutego 2023

Impulsywność a uzależnienia

Związana z upośledzoną zdolnością adaptacji impulsywność stanowi czynnik ryzyka rozwoju zarówno zachowań nałogowych, takich jak na przykład uzależnienie od patologicznego hazardu, jak i podgrupy uzależnień chemicznych. Z drugiej strony, zachowania impulsywne mogą ujawniać się w zastępstwie nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, współistniejąc z innymi zaburzeniami natury poznawczej i behawioralnej.

czytaj więcej