Najnowsze artykuły

18 maja 2023

Zintegrowane, świadome działania

Niezwykle ważnym dla nas zadaniem, w które jesteśmy mocno zaangażowani, jest właśnie obszar związany z lecznictwem. Działamy na rzecz organizowania i koordynowania prac Zespołu Ekspertów, który przygotowuje założenia reformy lecznictwa uzależnień - podkreślał dr Piotr Jabłoński dyrektor KCPU w wywiadzie dla naszego miesięcznika.

czytaj więcej
06 kwietnia 2023

Na pierwszy plan wychodzi człowiek

Dr hab. n. społ., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, pełniąca funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w rozmowie z Aleksandrą Przyborą wyjaśnia m.in. na czym polega nowa ścieżka kształcenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o standardach pracy i potrezbie superwizji dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień i zwiększeniu dostępności programów leczenia osób z rozpoznaniem zachowań uzależniających.

czytaj więcej
31 marca 2023

Gmina przygotowana na nowe

W profilaktyce istnieje potrzeba interdyscyplinarności i włączenia wielu kreatorów lokalnych społeczności, urzędników i przedstawicieli różnych służb pracujących na co dzień w obszarze ochrony zdrowia – podkreślała Magdalena Rogalska-Kusarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Markach w rozmowie z Mają Ruszpel.

czytaj więcej
28 lutego 2023

Zdrowie psychiczne a przemoc domowa

Osoby doświadczające przemocy partnerskiej stanowią grupę szczególnego ryzyka dla występowania depresji. Wyniki badań pokazują, że wskaźnik występowania depresji wśród kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera sięga od 35,7% do 63%. Bardzo pomocna w trakcie budowania dalszych planów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie może być znajomość determinantów zdrowia psychicznego.

czytaj więcej
27 lutego 2023

Impulsywność a uzależnienia

Związana z upośledzoną zdolnością adaptacji impulsywność stanowi czynnik ryzyka rozwoju zarówno zachowań nałogowych, takich jak na przykład uzależnienie od patologicznego hazardu, jak i podgrupy uzależnień chemicznych. Z drugiej strony, zachowania impulsywne mogą ujawniać się w zastępstwie nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, współistniejąc z innymi zaburzeniami natury poznawczej i behawioralnej.

czytaj więcej
30 stycznia 2023

Uzależnienie od zakupów nastolatków a kultura popularna

Samoocena oparta na posiadaniu rzeczy jest następstwem niewłaściwego wzorca, który stawia na rekompensowanie sobie wszelkich strat emocjonalnych dobrami materialnymi. Dzieci, szczególnie w wieku dorastania, są na to bardzo podatne. Współczesny obraz życia kreowany jest przez influencerów, youtuberów, raperów, aktorów i inne znane osobistości. Jest to obraz kreowany przez idoli nastolatków, którzy stają się dla nich wzorami, przez co mogą mieć zaniżoną samoocenę oraz problem z oceną swoich uczuć i potrzeb.

czytaj więcej
23 stycznia 2023

Relacja z ojcem

Zawód? Chcę ojcostwo traktować profesjonalnie. I aby w pracy zarobkowej dostrzegać ważny element męskiego życia i sprzymierzeńca w realizacji rodzicielstwa. Ojciec? Nie jestem odosobniony w przekonaniu, że dziś żyjemy w dobie renesansu ojcostwa, nawet – zaryzykuję takie stwierdzenie – narodzin ojcostwa. Myślę, że tę nową sytuację zawdzięczamy m.in. przemianom społecznym. Nie mam wątpliwości, że w tej roli można być w pełni mężczyzną. Nie sądzę, żeby czekały mnie w życiu ważniejsze zadania, więc staram się podchodzić do nich możliwie profesjonalnie – zawodowo!

czytaj więcej
15 grudnia 2022

Program profilaktyczny „Loguj się z głową”

Szkoły realizują różne zadania czy projekty profilaktyczne, ważne, by już na etapie edukacji wczesnoszkolnej uczyć dzieci, jak rozsądnie używać nowych mediów, korzystać z bogatych zasobów wiedzy w sieci, ale też warto mówić o zagrożeniach w cyberświecie, co, oczywiście, jest rolą nie tylko nauczycieli i pedagogów, ale także rodziców. Czasem rodzice nie doceniają swojego wpływu na zachowania dzieci w cyberświecie, przesuwając ciężar odpowiedzialności za wychowanie dziecka w tej sferze na szkołę. Dzieje się tak z wielu powodów m.in. dlatego, że generalnie problemem edukacji szkolnej jest brak odpowiedniej tradycji angażowania (się) rodziców w życie placówek.

czytaj więcej
15 grudnia 2022

Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii uzależnień: nowa ścieżka kształcenia

Czy zmiana w kształceniu specjalistów będzie zmianą na lepsze? W moim odczuciu jest to zmiana korzystna, ponieważ lokuje ona specjalistów psychoterapii uzależnień w jasny sposób w tej samej przestrzeni zawodowej co innych specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. (...) O poziom kształcenia jestem spokojna, nad programem pracuje grupa bardzo doświadczonych i kompetentnych osób. Na pewno jednak następne kilka lat to czas wzmożonej uwagi i rozwagi, aby wszystko poszło nie tylko sprawnie, ale także – aby zapewnić wysoki poziom kształcenia specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień – podkreśla dr n. med. Bogusława BUKOWSKA – zastępczyni dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji w rozmowie z Aleksandrą PRZYBORĄ.

czytaj więcej
30 listopada 2022

Uzależnienie od samopomocy

Dzięki swej niezwykłej sile, ruchy samopomocowe rozpowszechniły się w wielu środowiskach. Wspólnota AA zrewolucjonizowała podejście do terapii uzależnionych i ich bliskich. Grupy współtworzą osoby o podobnych doświadczeniach życiowych, oferując sobie wzajemne wsparcie, edukację i motywację. Spotykają się na żywo lub w internecie, przekraczając bariery przestrzeni i czasu. Jednak czy wysoka dostępność  i różnorodność oferty samopomocowej niesie ze sobą wyłącznie korzyści? Czy można „uzależnić się” od samopomocy? – rozważa Aleksandra PRZYBORA.

czytaj więcej