W bezpiecznym towarzystwie

Z Grażyną JAWORSKĄ prezeską Brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Szansa” rozmawiał Tadeusz PULCYN