Świat Problemów 5/2023

Świat Problemów 5/2023

Świat Problemów 5/2023
  • Maja Kuźmicz Mały świat wielkich problemów
  • Karina Makara Przemoc ekonomiczna – przezroczysty problem naszych czasów
  • Dawid Dziarmaga, Agnieszka Łukowiak, Anna Mikołajczyk Program aktywizująco-wspierający rodziny z procedurą „Niebieskie Karty” – innowacja społeczna w mikroskali
  • Renata Kałucka-Kokot Zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie źródłem problemów w bliskich relacjach w dorosłości
  • Dr Barbara Czardybon Agresja i autoagresja w procesie zmagania się z trudnościami
  • Katarzyna Kulesza Dzieci mają prawo do życia bez przemocy
  • Agata Sierota Od dzieciństwa jestem matką. O parentyfikacji na podstawie studium przypadku
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym – z Agnieszką Busz, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płock rozmawiał dr Artur Malczewski
  • Tadeusz Pulcyn Zapraszamy do ogólnopolskiej koalicji

 

Maj_2023 Maj_2023