Wrzesień 2022

Wrzesień 2022

str.
3
Magdalena Tomaszewska Pilotażowy projekt „FAR SEAS” czytaj
str.
6
Ciąża bez alkoholu - z dr. n. med. Tomaszem MACIEJEWSKIM - ginekologiem i położnikiem, dyrektorem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – rozmawiała Aleksandra PRZYBORA czytaj
str.
9
Magdalena Borkowska Prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) czytaj
str.
11
Agata Sierota Nie pij w ciąży! czytaj
str.
14
Marta Seweryńska Wsparcie dziecka ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych – doświadczenia Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi czytaj
str.
17
dr Barbara Czardybon Terapia schematów w pracy z osobami uzależnionymi od czynności i z grup ryzyka (cz. II) czytaj
str.
21
dr Artur Malczewski Polska młodzież a narkotyki w czasie pandemii COVID-19 czytaj
str.
26
Jak wspierać osoby uzależnione od uczenia się? – z MONIKĄ – uzależnioną od uczenia się studentką oraz z dr Agatą RUDNIK, dyrektorką Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdański czytaj
str.
30
Tadeusz Pulcyn Rodzice na czarną godzinę czytaj