Świat Problemów 11/2022

Świat Problemów 11/2022

Świat Problemów 11/2022
 • Alateen – wsparcie dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia – z JULITĄ, sponsorką i koordynatorką Alateen w Grupach Rodzinnych Al-Anon w regionie wielkopolskim, rozmawiała Aleksandra PRZYBORA
 • Pomoc do samopomocy – z Kazimierzem KURKIEM, wiceprezesem StowarzyszeniA Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana
  Kofoeda i Grzegorzem Eliaszem, kierownikiem Bursy przy ul. Lnianej 1 w Warszawie, rozmawiał Tadeusz PULCYN 
 • Aleksandra Przybora Uzależnienie od samopomocy
 • Joanna Bogudał-Borkowska Schwytani w pułapkę smartfona
 • Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w sieci – z Martyną RÓŻYCKĄ, dyrektor Zespołu Dyżurnet.pl, rozmawiała Anna HERNIK-SOLARSKA
 • Używanie narkotyków oraz rynek narkotykowy na Łotwie – z Agnese Zile-Veisberga – główną ekspertką w Departamencie Polityki Sektorowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy – rozmawiał Artur MALCZEWSKI
 • dr Artur Malczewski Edukacja zdalna młodzieży – wyniki badań z 2021 roku
 • Tadeusz Pulcyn Kryzys jako szansa rozwoju
 • Anna Hernik-Solarska Internet a zagrożenia dla psychiki młodych ludzi – relacja z debaty i badań

 

Pliki do pobrania

Listopad 2022 Listopad 2022

Listopad 2022 Listopad 2022