Redakcja

Anna Hernik-Solarska

Redaktor naczelna „Świata Problemów”; dziennikarka, redaktorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynała w telewizji, jednak od osiemnastu lat jest związana z prasą, portalami internetowymi. Tematyka, która zawsze ją pasjonowała, to zdrowie i psychologia. Pewnie z tego powodu przez kilka lat współpracowała z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na stanowisku specjalisty ds. PR i komunikacji. Uważa, że najważniejszą rolą mediów jest edukacja, tłumaczenie świata, poszerzanie wiedzy czytelników, zaciekawianie ich światem i otwieranie na niego. Aby tę rolę spełnić ważny jest też obiektywizm i rzetelność.

Anna Hernik-Solarska

Katarzyna Kulesza

Sekretarz redakcji „Świata Problemów”. Od kilku lat związana także z dwumiesięcznikiem „Niebieska Linia”, w którym pełni funkcję sekretarza redakcji; polonistka, redaktorka i korektorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w redakcji czasopism i wydawnictw książkowych. Nieustannie doskonali swój warsztat na różnych kursach zawodowych, m.in. na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego i kursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Katarzyna Kulesza

Tadeusz Pulcyn

Redaktor i autor tekstów w „Świecie Problemów”, publicysta z 35-letnim doświadczeniem w pracy dziennikarskiej; ukończył apologetykę na Wydziale Teologicznym ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jest redaktorem i autorem licznych publikacji, także książkowych, obrazujących m.in. aktywność społeczności abstynenckiej, wspólnot samopomocowych i działania duszpasterstw trzeźwości. Od 1979 roku redaguje periodyk Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości „Trzeźwymi Bądźcie” wydawany przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Zakroczymiu; od 1989 roku jest zastępcą redaktora naczelnego tego dwumiesięcznika.

Tadeusz Pulcyn

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Katarzyna Łukowska

Absolwentka Wydziału Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW oraz psychologii klinicznej SWPS. P.O. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, kierownik  Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  „Strategia”; autorka wielu artykułów i opracowań dotyczących lokalnej polityki wobec alkoholu, m.in. publikacji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta  − poradnik dla samorządowców” oraz współautorka „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Aspekty prawne i praktyka działania”.

Katarzyna Łukowska

Artur Malczewski

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w którym pracuje od 1999 roku. Zastępca rzecznika sieci Reitox Focal Point of EMCDDA. Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitoringu (Turcja, Macedonia, Serbia), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend). Autor i współautor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim.

Artur Malczewski