Pustka emocjonalna jako efekt traumy relacyjnej

dr Barbara Czardybon