Listopad 2022

str.
3
Z JULITĄ, sponsorką i koordynatorką Alateen w Gru pach Rodzinnych Al-Anon w regionie wielkopolskim rozmawiała Aleksandra PRZYBORA Alateen – wsparcie dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia czytaj
str.
6
z Kazimierzem KURKIEM, wiceprezesem StowarzyszeniA Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda i Grzegorzem ELIASZEM, kierownikiem Bursy przy ul. Lnianej 1 w Warszawie, rozmawiał Tadeusz PULCYN Pomoc do samopomocy czytaj
str.
9
Aleksandra Przybora Uzależnienie od samopomocy czytaj
str.
12
Joanna Bogudał-Borkowska Schwytani w pułapkę smartfona czytaj
str.
16
Z Martyną RÓŻYCKĄ, dyrektor dyrektor Zespołu Dyżurnet.pl, rozmawiała Anna HERNIK-SOLARSKAnik-Solarska Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w sieci czytaj
str.
20
Z Agnese ZILE-VEISERBERGA, główną ekspertką w Departamencie Po lityki Sektorowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy, rozmawiał Artur MALCZEWSKIzewski Używanie narkotyków oraz rynek narkotykowy na Łotwie czytaj
str.
23
dr Artur Malczewski Edukacja zdalna młodzieży – wyniki badań z 2021 roku czytaj
str.
27
Tadeusz Pulcyn Kryzys jako szansa rozwoju czytaj
str.
29
Anna Hernik-Solarska Internet a zagrożenia dla psychiki młodych ludzi – relacja z debaty i badań czytaj